117 år – And still going “strong”

Glostrup Grundejerforening har nu eksisteret i 117 år og grunden til, at “strong” er i citationstegn er, at medlemstallet har været for nedad gående.

Foreningen blev stiftet i 1897 og var dengang – som nu – hele byens grundejerforening. Derfor bor foreningens medlemmer spredt over hele kommunen.

Formålet
Formålet med foreningen er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til deres faste ejendom inden for området i forhold til såvel myndighederne, som anliggender, der er af almen interesse.

En forening for alle
Foreningen er upolitisk og optager alle, der ejer fast ejendom, herunder ejerlejlighed og andelslejlighed som medlemmer.

Og medlemmer – det er lige nøjagtigt det, som foreningen trænger til. På Generalforsamlingen den 12. marts i år blev det drøftet, hvorvidt foreningen skulle lukkes. Ved afstemning var der dog flertal for at bevare foreningen. Nok primært fordi det er den grundejerforening, som repræsenterer “det gamle” Glostrup – et område som ellers vil være “urepræsenteret” i relation til kommunen.

Der er en række grundejerforeninger i Glostrup, som er oprettet ved lov, men Glostrup Grundejerforening er en frivillig forening, som dækker hele Glostrup.

Hvad er Glostrup Grundejerforening?
Grundejerforeningen er et fællesskab af grundejere i Glostrup.

Bestyrelsen i Glostrup Grundejerforening følger med i, hvad der sker i Glostrup og deltager aktivt i debat med kommunen om lokalplaner osv.

Foreningen er også repræsenteret i Glostrup kommunes “Grønt Råd”, som er et dialogforum vedrørende Energiforbrug, Energiforsyning, Trafik og indkøb.

Det er foreningens holdning, at det er en fordel for den enkelte grundejer, at have en forening “bag sig”, som talerør overfor kommunen – hvad enten det drejer sig om den enkeltes eller vejens problemer.

Hvad koster det?
Det koster 125 kr. om året, hvilket svarer til 10 kr. og 42 øre pr. måned – det er da billigt, ikke?

Vil du vide mere eller melde dig ind?
Hvis du vil vide mere om foreningen, kan du finde informationen på vores hjemmeside: Glostrupgrundejerforening.dk, hvor du også har mulighed for at melde dig ind.

Du kan naturligvis også melde dig ind ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.

Glostrup Grundejerforening

Dette indlæg blev udgivet i Borger info. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.