Indkaldelse generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00
Glostrup Bibliotek – store sal

Dagsorden ifølge forenings love:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Pia L. Lundstrøm, formand – på valg hvert år – modtager genvalg, men træder også gerne tilbage
Bjarne Ørndrup – for 2 år – modtager ikke genvalg
Flemming Meincke Jensen – for 2 år – modtager ikke genvalg

Generalforsamlingen skal vælge 1 formand, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisor-suppleant for ét år samt 3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår:
som revisorer: Jørgen Juul og Irene Wæver – modtager genvalg

Forslag og kandidater
Forslag, herunder evt. emner til bestyrelsesvalget, samt andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 24. februar 2015

Der vil ikke i forbindelse med generalforsamlingen være gæstetaler

Tilmelding
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørebrød, så derfor er det nødvendigt at kende deltagerantal

Tilmelding senest 2.marts 2015 til Bjarne Ørndrup – mobil 40 50 48 92, Pia L. Lundstrøm, mobil 40 95 85 95 eller mail pia.lundstroem@gmail.com eller Ole Markussen – tlf. 43 45 81 18 eller mail ole@markussen.dk

Vi har vedlagt girokort til betaling af årets medlemskab

De bedste hilsner fra formanden
Pia L. Lundstrøm

Dette indlæg blev udgivet i Borger info. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.