Bilparkeringsdialog med Glostrup Kommune 23. feb. 2015

Foreningens henvendelse:
Kære Miljø og Teknik

Jeg har fået et spørgsmål om parkering og jeg er selv meget i tvivl om reglerne.

Først skulle man parkere på vejen (slet ikke på fortovet), hvilket gav visse udfordringer på de små veje.

Efterfølgende kom parkeringsbekendtgørelsen, hvor det af § 2 fremgår:

§2 Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Det har jeg forstået sådan, at man overalt i Glostrup må holde med to hjul oppe på fortovet, hvis blot det stadig er muligt at færdes på fortovet.

På Højlandsvej er der et flisefortov, og et lige så bredt stykke græs, som ender i en kantsten ud mod vejen.

Umiddelbart kan det give god mening, at holde på græsstykket, da man så slet ikke er til gene for trafikken på vejen og ej heller for færdslen på fortovet.

Men der er i denne uge udstedt en afgift for denne type parkering.

Jeg vil gerne have en bekræftelse på, at man alle steder i Glostrup må holde med 2 hjul på fortovet, hvis det ikke er til gene færdsel på fortovet, medmindre der er afmærkede båse eller skiltet specifikt med andre regler.

Hvis der i Glostrup er steder, hvor der er skiltet specifikt med andre regler ville jeg gerne modtage en oversigt herover, da jeg ikke kan finde informationen på hjemmesiden.

Svar fra Kommunen:
Det er korrekt at Glostrup Kommune i parkeringsbekendtgørelse har vedtaget at man må holde med 2 hjul på fortov hvis dette ikke er til gene for færdslen. Udover bekendtgørelsen for standsning og parkering er det skiltning, afmærkning og de generelle regler i Færdselsloven, der regulerer, hvor man må standse og parkere i Glostrup Kommune.

Med hensyn til Højlandsvej er det ifølge færdselslovens §28, stk. 3 ikke lovligt at parkere i græsrabatten. Her skal parkering altså ske på kørebanen. Jeg har kopieret et uddrag af færdselsloven:

Standsning og parkering:
Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

Stk. 2. Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Ved standsning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant eller om muligt uden for denne. Ved standsning eller parkering på parkeringsplads, som uden for tættere bebygget område er anlagt i umiddelbar tilslutning til vejen, skal føreren så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er beliggende til højre i færdselsretningen.

Stk. 3. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.

Jeg vil dog anbefale, at I kontakter Parkeringskontrol Nord hvis der er veje hvor I er i tvivl om parkeringen. Så kan de råde jer. Se oplysninger på www.pnord.dk eller ring på 7011 2223. I er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os.

Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

Dette indlæg blev udgivet i Borger info. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.