Høringssvar om Letbanen

Vi har den 10. juli 2015 sendt høringssvaret nedenfor til Letbanen:

Glostrup fredag den 10. juli 2015

Høringssvar – Letbanen

Det er svært at være imod letbanen, når man ser på selve ideen med letbanen og det, at vi får et tog på tværs. Men når det er sagt, så er der stadig en række forhold, som kan skabe bekymring.

Først de positive ting

  • Vi slipper for en masse busser, som er afhængig af den øvrige trafik
  • Vi får 5 min. drift
  • Det bliver let at kommer fra nord mod syd og omvendt i Letbanens rækkevidde
  • Det er positivt med det lavgulv

Bybilledet

Af materialet fremgår det, at Glostrup bliver en af de seks omstigningsstationer på strækningen, hvor der arbejdes på at sikre den bedst mulige omstigning mellem Letbane og S-tog. Det er naturligvis en god ting, at det bliver let for de rejsende, men som grundejer i Glostrup, er det vigtigste bestemt ikke de rejsende, men derimod vores nærmiljø.

Der er ingen tvivl om, at selve anlægningen af Letbanen vil medføre forholdsvis store gener for de grundejere, som bor tæt på byggearbejdet, men det er trods alt i en begrænset periode – selvom periode strækker sig over en del år.

MEN det er af afgørende betydning, at linjeføringen bliver lagt, så den tager størst muligt hensyn til de grundejere, som bor op til linjeføringen.

Sikkerhed

Det fremgår af materialet, at Letbanen skal krydse ringvejen, da den skal ligge på den vestlige side af Søndre Ringvej og Nordre Ringvej fra den sydlige kommunegrænse til lige syd for jernbanen til Fabriksparken. I krydset Fabriksparken krydser letbanen over i modsatte side og ligger i østsiden af Nordre Ringvej frem til kommunegrænsen ved Slotsherrensvej.

Det er af helt afgørende betydning, at der er stor fokus på sikkerheden i denne forbindelse – både for de rejsendes færden over vejen, men bestemt også for de øvrige trafikanter. Det er vigtigt, at der ikke skabes store problemer for den øvrige færdsel på Ringvejen, da en stor den af den trafik, som er der i dag, ikke vil forsvinde som følge af Letbanen.

Varebiler, lastbiler og i et vist omfang også personbiler, som medbringer gods, skal jo logisk set stadig kunne komme frem på Ringvejen og det kan være svært at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, hvis et tog skal krydse vejen hvert 5 min. i hver retning.

Linjeføringen og langtidsparkeringen

Desværre fremgår det også, at Letbanen skal køre ned til stationen på nord-siden, der hvor vi nu har langtidsparkering. Det har ikke været muligt, at få et klart svar på, hvorfor Letbanen skal køre ned på denne side, men det giver absolut ikke mening, hvis man ser på, områderne på den anden side af stationen, hvor der er et forholdsvis stort baneterræn, som ligger ubenyttet hen.

Det eneste svar, der er givet er, at det ikke kan lade sig gøre, da der er en større og samlet plan for hele området. Det svar er ikke godt nok, for selvom der måske er en plan, så må denne plan kunne tilpasses, når der skal skabes plads og rum til et så stort et projekt, som Letbanen er.

Hvis det er for, at de rejsende skal kunne gå direkte til S-tog og busser, så er det ikke begrundelse nok, for de rejsende ville sagtens kunne gå under banen i en tunnel – afstanden bliver ikke ret lang. På Nørreport st. går vi jo heller ikke direkte fra det ene tog til det andet, men bruger x antal rulletrapper for at skifte mellem S-tog og Metro og det er bestemt ikke noget problem.

Vi kan ikke undvære langtidsparkeringen, som de fleste dage er ret godt fyldt op. Parkeringen bruges ikke kun af de rejsende, men også af personer, som skal til arrangementer på plejecentret eller biblioteket og det er vanskelligt at se, hvor alle disse biler skal holde i stedet.

Langtidsparkeringen er et stort aktiv for Glostrups – især for de borgere, som bor i den anden ende af byen, og som skal med toget, på plejecentret eller biblioteket.

Det er ikke umiddelbart entydigt ud fra materialet, hvordan Letbanen kører, når den skal ned til stationen, men hvis den kører i gadeplan på Ringvejen, må det være noget af en bakke, som den skal ned af, vende og så retur igen. Det er uklart, hvordan togene skal kunne vende nede ved stationen, men jeg kan se, at der kommer til at gå spor både op og ned.

Gangtunnel i stedet?

Det kan undre, at man ikke har valgt at lade letbanen blive oppe på vejen og i stedet transportere de rejsende. Det kunne ske i en gangtunnel, hvor der fx blev etableret et rullende fortov. Det må alt andet lige være noget lettere og knap så omfattende og omkostningstungt, at flytte passagerne i stedet for at skulle etablere spor, køreledninger osv., så toget kan køre ned.

Der må også være mere støj forbundet med et tog som enten skal bremse ned af bakke eller accelerere op ad bakke, når det skal henholdsvis ned til stationen og tilbage til ringvejen.

Master

I disponeringsforslaget set det, at der skal være køreledninger over togene – jeg håber, at der vil blive gjort alt, hvad der er muligt for, at disse master og ledninger bliver så diskrete som overhovedet muligt, så ikke det kommer til at skæmme bybilledet mere end højest nødvendigt.

Det vil jo uden tvivl komme til at have indflydelse på udsigten / udsynet for de beboere, som bor ud mod ringvejen – specielt i første sals højde. Det er positivt, at der i disponeringsforslaget synes at være fokus på, hvilken type af master der skal vælges – både af hensyn til antallet af master, men også af hensyn til det visuelle indtryk set i sammenhæng med stationerne.

Kontrol- og vedligeholdelsescenter (KVC)

Som det ser ud nu bliver KVC placeret i Glostrup og det er svært at se, at det kan se uden at have store konsekvenser for både beboere og ikke mindst naturen. Vi vil sætte vores lid til, at centret bliver placeret der, hvor det er til mindst mulig gene for beboere og natur og IKKE ud fra hensynet til, hvor det er mest komfortabelt for Letbanen.

Når 24 toge skal ind på terrænet sent om aftenen og ud igen meget tidligt om morgenen – kan det så ske uden store støjmæssige konsekvenser, for de beboere, som bor i nærområdet OG den natlige rengøring – er den lydløs eller tæt på lydløs, så det ikke er til gene for beboerne?

Mest af alt er det kedeligt, at der skal fældes så mange træer i et fredskovsområde, for at skabe plads. En lille trøst er det dog, at der skal plantes 2 træer, for hvert træ, som bliver fældet.

Pladser i togene

Ved godt, at togene måske nok ikke kan være længere, men det er godt nok ikke mange sidepladser, der er i togene sammenlignet med det samlede antal pladser – kun 60-70 ud af 200-230 pladser. Det må i myldretiden betyde, at man står meget tæt.

Når man står så tæt, er der øget risiko for lomme-/tasketyveri og så er det generelt ubehageligt at sidde ned, hvis der tæt rundt om står personer meget tæt på. Hovedet på de sidende passer typisk i højde med bagdel o.lign. på dem, som står op.

Støjgener

Af bilag 2 til VVM-redegørelsen er det skitseret, at der vil være MEGET store støjgener nær stationen, uden at varigheden er skitseret. Hvis der er tale om støj i det meste af anlægsperioden, må det overvejes, hvordan beboerne tæt ved stationen kan kompenseres og om der måske er behov for genhusning. Det er ikke menneskeligt at skulle leve med massive støjgener i en lang periode.

Det er et stort ønske, at der bliver lavet en støj-belastningsplan for hver kommune, hvor støjbelastningerne fra de forskellige anlægsarbejder bliver samlet i én oversigt, og hvor der bliver sat tidsestimat og periode på. Som det er nu er det ret uoverskueligt at danne sig et overblik over, hvornår og hvor længe støjbelastningen fra et givent anlægsarbejde kommer til at vare.

Det er naturligt at tage hensyn til, at trafikken skal kunne fungere i dagtimerne – især i myldretiden, således at byggearbejdet lægges aften, nat og weekend. Det er dog også i disse timer, at beboerne er hjemme og skal sove, så der er helt sikkert behov for at tage de størst mulige hensyn til, at støjpåvirkningen bliver mindst mulig sent om aftenen og om natten.

Hjemmesiden og information

Der er ingen tvivl om, at der er MEGET information, men jeg savner virkelig at kunne klikke på Glostrup og så få en samlet pakke for indvirkningerne for Glostrup. Det er jo fint delt op i de forskellige publikationer, men det kræver godt nok noget af en indsats, at få et samlet overblik over Glostrup.

Det er klart, at projektet for jer lige nu er et hele, men det er nu, der er mulighed for at komme med indsigelser og derfor er det også nu, at vi virkelig kunne have god gavn af materialet. Jeg håber, at det er noget I vil tage til efterretning og implementere – gerne så hurtigt som muligt.

Afsluttende bemærkninger

Letbanen er og bliver en ting – måske endda en god ting – men vi er alle forpligtet til at tage det størst mulige hensyn til vores omgivelser – både mennesker og natur.

For de togrejsende er det måske rart, at toget kører direkte ned til de andre tog, men for dem, som bor i nærområdet, så giver det absolut ikke mening, at toget skal køre ned til stationen og tilbage igen den bedste løsning må være, at flytte passagerne i en gangtunnel evt. med rullende fortov, som vi allerede kender det fra lufthavnen, hvor passagerne jo også må bevæge sig forholdsvis langt. Ved godt, at man ikke kan sidestille en lufthavn med en tog-station, men synes alligevel, at det er værd at bemærke.

Vi er klar over, at man skal gå meget igennem, for at blive en svane, men det må ikke blive en undskyldning for at tage de valg, som er lettest eller bedst for Letbanen, hvis det så er de valg, som giver de støre udfordringer og ulemper for beboerne i de enkelte kommuner.

Nu hvor der generelt er gjort en stor indsats for de bløde trafikanter med supercykelstier, så er det kedeligt, at der er steder, hvor det ser ud til, at man går på kompromis og gør cykelstier dobbelt-rettede slet og ret fordi det ikke bliver muligt for cyklisterne at krydse letbanen.

Uanset hvad, så er en kommune, som Glostrup, som ønsker at være en sund kommune, altså nødt til at prioritere at få etableret, repareret og skabt bedre cykelforhold i kommunen.

Hvis noget er uklart

Hvis der er noget, som er uklart eller giver anledning til spørgsmål, må I endelig vende tilbage.

Bedste hilsner fra

 

Pia L. Lundstrøm

Formand Glostrup Grundejerforening

Heggelunds Alle 20

2600 Glostrup

Mobil – 40 95 85 95

Mail – jeppia@jubii.dk

Dette indlæg blev udgivet i Letbanen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.