Indkaldelse generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00
Glostrup Bibliotek – store sal

Dagsorden ifølge forenings love:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Pia L. Lundstrøm, formand – på valg hvert år – modtager genvalg, men træder også gerne tilbage
Ole Markussen – for 2 år – modtager genvalg
Jeppe Lundstrøm – for 2 år – modtager genvalg

Generalforsamlingen skal vælge 1 formand, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og én revisor-suppleant for ét år samt 3-4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen foreslår:
som revisorer: Jørgen Juul og Irene Wæver – modtager genvalg

Forslag og kandidater
Forslag, herunder evt. emner til bestyrelsesvalget, samt andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 24. februar 2016

Oplæg om arbejdet med Glostrup Bymidte
I forbindelse med generalforsamlingen kommer Rasmus Hansen, byplanlægger ved Glostrup Kommune og fortæller om arbejdet med Glostrup Bymidte ca. kl. 20.00.

Tilmelding
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørebrød, så derfor er det nødvendigt at kende deltagerantal

Tilmelding senest 2. marts 2016 til Pia L. Lundstrøm, mobil 40 95 85 95 eller mail pia.lundstroem@gmail.com eller Ole Markussen – tlf. 43 45 81 18 eller mail ole@markussen.dk

De bedste hilsner fra formanden
Pia L. Lundstrøm

Dette indlæg blev udgivet i Borger info. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.