Bestyrelsesmøde 9. november 2016

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. november 2016

Tilstede:
Pia. L. Lundstrøm, Ole Markussen, Bjarne Johansson, Marion Sørensen og Jeppe Lundstrøm.

Dagsorden:
1. Orientering fra Næstformand / Formanden.
2. Orientering fra Kassereren.
3. Nye tiltag
4. Eventuelt

Ad 1 – Orientering fra Næstformand / Formand
Formanden startede med at fortælle, at der er modtaget et tilbud om oplæg om arv og testamente i forbindelse med vores generalforsamling, hvilket formanden umiddelbart har sagt ja til.

Der har været afholdt følgende møder siden sidste bestyrelsesmøde i henholdsvis Miljø- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Miljø- og teknikudvalget
september 2016 – Referat finder du her
oktober 2016 – Referatet finder du her

Kommunalbestyrelsen
september 2016 – Referatet finder du her
oktober 2016 – Referatet finder du her

Det vi har bemærket os fra Miljø- og teknikudvalgets møder
Fra mødet den 20. september 2016 i Miljø- og teknikudvalget har vi noteret os, at der under punkt 4 findes en samlet oversigt over mødedatoer i de forskellige udvalg og kommunalbestyrelsen, som giver et godt overblik over mødeaktiviteten.

Miljø- og teknikudvalget har ved samme møde besluttet, at den nye vej ved hospitalet kommer til at hedde ”Valdemar Hansens Vej” og at vejen ved Psykriatisk center kommer til at hedde ”Nordstjernevej”. Navnene er godkendt af Vejnavnenævnet og reserveret.

Af referatet fra mødet den 25. oktober 2016 i Miljø- og teknikudvalget fremgår det heldigvis, at Glostrup Kommune har sagt nej til, at modulvogntog må køre på hovedvejen – som svar på en henvendelse fra Kohberg.

Der har ved samme møde været fremsat forslag om alternative busruter i letbanens anlægsperiode, hvor der var lagt op til, at en række busser skulle køre af Skolevej og Egevej, men der blev heldigvis fremsat og vedtaget et ændringsforslag, som gør, at der ikke arbejdes videre med denne løsning.

Endelig har vi noteret os, at der i år er vedtaget et vinterberedskab, som er gældende fra 1. november 2016, hvilket er positivt ovenpå oplevelsen sidste år, hvor der slet ikke blev ryddet sne, da beredskabet ikke var på plads.

Det vi har bemærket os fra Kommunalbestyrelsens møder
Fra mødet den 14. september 2016 har vi talt om de (indtil videre) godkendte navne til letbanestationerne i Glostrup kommune, som pt. er 2.”Glostrup Station”, ”Glostrup Hospital”,

”Hvissinge” og ”Ejbydalsvej”.

Mens vi fra mødet den 12. oktober 2016 har bemærket, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget de to vejnavne, som var foreslået af Miljø- og teknikudvalget til vejene omkring hospitalet. Mens det om navnene på stationerne blev besluttet, at Borgmesteren indstiller, at ”Glostrup Nord” vælges som 1. prioritet fra Glostrups side med ”Hvissinge” som 2. prioritet. Med hensyn til valg af navn til stationen ved Glostrup Hospital indstilles, at borgmesteren fortsætter dialogen med Region Hovedstaden med henblik på at finde frem til et brugbart kompromis til efterfølgende godkendelse i kommunalbestyrelsen. Indstillingen blev godkendt.

Ad 2 – Orientering fra kasseren
Pt. er der 85 medlemmer. Der er ikke kommet nye medlemmer til. Derfor ser det pt. ud til, at vi kommer ud med et lille underskud, hvilket primært skyldes foreningens deltagelse i Glostrup Byjubilæum og indkøbet af trøjer hertil.

Ad 3 – Nye tiltag
Vi talte om, hvad vi kan finde på af nye tiltag. Et bud kunne være en Facebook-gruppe for medlemmerne, og måske også en for ikke-medlemmer – hele bestyrelsen er på Facebook, så det kunne godt være en mulighed – vi skal dog være opmærksomme på, at vi så også skal sørge for at få lagt noget på og for at besvare eventuelle henvendelser.

Formanden kigger lidt nærmere på dette og vender tilbage på et af de kommende møder.

Ad 4 – Evt.
Snak om, hvad der rører sig i nærmiljøet, herunder også om den planlagte omlægning af busruterne til villaveje, som heldigvis ikke blev aktuelt. Vi talte om, at vi skal sørge for at tage kontakt til evt. nye beboere på vejene i nærheden af os.

Og så blev det aftalt, at vi holder årets julefrokost på Dalle Valle og at vi inviterer revisorerne med.

Dette indlæg blev udgivet i Info bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.