Bestyrelsesmøde 4. april 2017

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. april 2017

Tilstede:
Jeppe Lundstrøm, Ole Markussen, Bjarne Johansson, Marion Kramhöft, Flemming M. Jensen og Pia Baiardelli (suppleant)

Afbud:
Pia. L. Lundstrøm (suppleant)

Dagsorden:
1. Orientering fra Formanden
2. Orientering fra Kassereren
3. Nye tiltag
4.Eventuelt

Ad 1. Orientering fra Formanden
Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen – Flemming M. Jensen og Pia Baiardelli

Bestyrelsen konstituerede sig selv:
• Formand: Jeppe Lundstrøm
• Næstformand: Flemming M. Jensen
• Kasserer: Ole Markussen

Forslag til datoer for kommende møder blev drøftet og vedtaget. Vi holder fortsat møderne om tirsdagen og ca. 1½ time

Mødedatoer 2017/18
Datoer Type Sted
13. juni 2017 Bestyrelsesmøde OBS! Glostrup Idrætscenter – lokale 1
12. september 2017 Bestyrelsesmøde Glostrup Fritidscenter – Møderum 3
7. november 2017 Bestyrelsesmøde Glostrup Fritidscenter – Møderum 3
5. december 2017 Julefrokost På en eller anden restaurant
9. januar 2018 Bestyrelsesmøde Glostrup Fritidscenter – Møderum 3
13. februar 2018 Bestyrelsesmøde (sidste praktik om GF) Glostrup Fritidscenter – Møderum 3
14. marts 2018 Generalforsamling Bibliotekssalen
10. april 2018 Bestyrelsesmøde Glostrup Fritidscenter – Møderum 3

Gennemgang og snak om Miljø- og teknikudvalgsmøder:
Fra mødet den 14. februar 2017 talte vi om punkt 7 om forslag til lokalplan GL 95.3 – erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej.

Fra mødet den 21. marts 2017 talte vi om punkt 8 om ny boligbebyggelse, og punkt 10 flytning af mindesten.

Gennemgang og snak om Kommunalbestyrelsesmøder
Fra mødet den 15. marts 2017 talte vi om punkt 8 – endelig vedtagelse af lokalplan 13.6 Dalvangsvej 56 og punkt 19 – fleksible udlejningsregler 2017 – 2020 for Glostrup Ejendomsselskab.

Fra mødet den 5. april 2017 talte vi ikke om nogle specifikke punkter.

Ad 2. Orientering fra Kasseren
Kassereren kunne fortælle, at vi pt. er 83 medlemmer. pr. 4. april er der 36, som ikke har betalt

Ad 3. Nye tiltag
Der er pt. ikke planer om nye tiltag

Ad 4. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt

Dette indlæg blev udgivet i Info bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.