Bestyrelsesmøde 10. april 2018

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2018

Tilstede:
Flemming M. Jensen, Ole Markussen, Bjarne Johansson, Marion Kramhöft , Pia Baiardelli (suppleant), Pia Lundstrøm (suppleant) og Michael Hiesiger (suppleant)

Dagsorden:
1. Bestyrelsen konstituerer sig, orientering fra Formanden.
2. Opfølgning efter Generalforsamlingen, orientering fra Kassereren.
3. Nye mødedatoer
4. Eventuelt.

Ad 1 – Bestyrelsen konstituerer sig, orientering fra Formanden
Formanden bød velkommen til det nye medlem af bestyrelsen – Michael Hiesiger (suppleant),
Formanden vil i første omgang overtage pladsen i Grønt Råd efter Pia Lundstrøm

Bestyrelsen konstituerede sig:
– Formand: Flemming M. Jensen
– Kasserer: Ole Markussen
– Næstformand: Marion Kramhöft

Ad 2 – Opfølgning efter Generalforsamlingen, orientering fra Kassereren
Bestyrelsen var enig i at generalforsamlingen gik som den skulle og at det er svært, at få nye medlemmer i grundejerforeningen, samt at få nogle til at stille op til bestyrelsen. Michael Hiesiger foreslog at vi skulle prøve at få noget om grundejerforeningen i Folkebladet. Formanden følger op på forslaget.
Kassereren kunne fortælle, at vi er 75 medlemmer pr. 10. april 2018, 62 har betalt og 13 mangler.

Ad 3 – Nye mødedatoer
Forslag til datoer for kommende møder blev drøftet og vedtaget. Vi holder fortsat møderne om tirsdagen og ca. 1½ time. Nye mødedatoerne vil også kunne ses på vores hjemmeside.

Ad 4 – Eventuelt
Efter henvendelse fra en grundejer blev parkeringsforholdene omkring Bryggergårdsvej / Kildevej, samt gennemkørsel af lastbiler fra Kildevej til Sydvestvej via Bryggergårdsvej drøftet.

En grundejer på Sofielundsvej har henvendt sig til formanden, ved Generalforsamlingen, vedr. et skel til nabogrunden, formanden kigger på sagen.

Der blev talt kort om påbegyndt ekspropriering vedr. ringbanen.

Dette indlæg blev udgivet i Info bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.