Bestyrelsesmøde 12 juni 2018

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. Juni 2018

Tilstede:
Flemming M. Jensen, Ole Markussen, Bjarne Johansson, Marion Kramhöft, Pia Baiardelli (suppleant) og Michael Hiesiger (suppleant)

Fraværende: Pia Lundstrøm (suppleant)

Dagsorden:
1. Orientering fra Formanden.
2. Orientering fra Kassereren.
3. Grønt Råd
4. Eventuelt.

Ad 1 – Orientering fra Formanden
Formanden mangler stadig en tilbagemelding fra grundejeren, vedr. sagen Sofielundsvej,
men efter sigende har der været hegnssyn.  Der kom en henvendelse fra Tværagervej med et spørgsmål: Hvad er reglerne for larm med havemaskiner…..?, det viste sig at vedkommende grundejer ikke var medlem af grundejerforeningen, det blev han og derefter fik han et svar. Glostrup kommune har ingen regler vedr. nabostøj, det fremgår af kommunens hjemmeside.  Formanden glæder sig over, at kommunen stadig har afsat penge til renovering af vejene i Glostrup.  I forbindelse med nedlæggelse af parkering bag Motorola bygningen (pga. letbanen) overvejer man  p-forbud på et stykke af Sydvestvej, det kan måske blive til ulempe for nogle af beboerne f.eks. ved besøg.

Ad 2 – Orientering fra Kassereren
70 har betalt, et nyt medlem, 5 mangler at betale. Der har været forsøg på snyd med en snydemail, men det opdagede kassereren, så det blev stoppet.  Kopi af mail kan fås ved henvendelse til formanden.

Ad 3 – Grønt Råd
Formanden, der også er medlem af Grønt Råd, fortalte om to ting, som kunne være af interesse for grundejerne:
1. Forsøg med villaindsamling af pap i beholdere. Miljøafdelingen fortalte om et nyt forsøgsprojekt, som der muligvis skal startes op omkring indsamling af pap ved villaer for at øge genanvendelse og servicen for borgerne. Forsøgsområdet muligvis Bransbjerg Syd
2. Klimatilpasning i kommunen. Glostrup Forsyning orienterede om udfordringerne med intens regn og hvilke strategier Glostrup Forsyning har for at klare udfordringerne.
Se mere på Glostrup.dk, Borger, Miljø, energi og affald, Grøn Guide og Grønt Råd

Ad 4 – Eventuelt
Formanden havde udarbejdet et forslag til Politik for persondataloven for Glostrup Grundejerforening.  Forslaget blev godkendt af bestyrelsen, det godkendte forslag vil blive sendt ud til medlemmerne af  Glostrup Grundejerforening, samt lagt ind på Glostrup Grundejerforenings hjemmeside.

Dette indlæg blev udgivet i Info bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.