Bestyrelsesmøde 11 september 2018

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2018

Tilstede:
Flemming M. Jensen, Ole Markussen, Bjarne Johansson, Marion Kramhöft og Michael Hiesiger (suppleant)

Fraværende: Pia Lundstrøm (suppleant), Pia Baiardelli (suppleant)

Dagsorden:
1. Orientering fra Formanden.
2. Orientering fra Kassereren.
3. Grønt Råd d. 23.08.18
4. Eventuelt. Opfølgning af persondataloven

Ad 1 – Orientering fra Formanden
Formanden havde ikke så meget at fortælle, sagen vedr. Sofielundsvej er afsluttet, da grundejeren
har solgt huset og meldt sig ud af Grundejerforeningen, vi vil tilbyde de nye ejere medlemskab, når de flytter ind til november.
Formanden fortalte lidt om letbanen, som efter sigende kører efter planen, der er ingen tvivl om, at det kommer til at give nogle trafikale problemer i Glostrup i forbindelse med letbaneprojektet.
Formanden har tilbudt at tage et år mere, hvis resten af bestyrelsen følger med, han ønsker ikke at starte forfra med en helt ny bestyrelse.

Ad 2 – Orientering fra Kassereren
71 medlemmer, 3 medlemmer er blevet slettet.
Kassereren har lavet et overslag for resten af året der viser, at der vil blive et lille overskud, ikke
dårligt når man tager faldende medlemstal i betragtning.

Ad 3 – Grønt Råd
Formanden, der var til møde d.23.08.18 i Grønt Råd, fortalte om tiltag, som kunne være af interesse for grundejerne.
Vej og Park er gået i gang med flere tiltag vedr. træer i Glostrup: Retningslinjer for beskæring og fældning. Kortlægning af kommunale ikoniske træer. Forslag til nedsættelse af et Træ-råd. Yderligere information kan fås ved henvendelse til formanden.

Ad 4 – Eventuelt
Michael Hiesiger stillede et relevant spørgsmål, hvad gør vi med grundejerforeningen fremover? Formanden foreslår at vi stiller det samme spørgsmål til generalforsamlingen.
Michael Hiesiger foreslog også, at Grundejerforeningen går over til at bruge e-mail, da det er mere tidssvarende, Grundejerforeningen vil spare porto og det er nemmere og hurtigere at kommunikere med medlemmerne.
Formanden vil foreslå det ovenstående vedr. e-mail som et punkt til generalforsamlingen.
Formanden forhørte sig om der var nogle forslag eller ændringer til Politik for persondataloven for Glostrup Grundejerforening, det var der ikke.

Dette indlæg blev udgivet i Info bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.