7 Gode Grunde

7 gode grunde til at blive medlem af Glostrup Grundejerforening

1.   Glostrup Grundejerforening (GG) er stiftet i 1897, da Glostrup var en meget lille by og GG var hele byens grundejerforening. Det er en af årsagerne til, at medlemmerne (ca. 140) bor spredt over hele Glostrup. Et medlemskab er altså ikke lokalt bestemt, og det årlige kontingent er uhørt lavt. p.t. kr. 125.- årligt.

2.   GG følger med i, hvad der sker i Glostrup. Via Internettet downloades referater fra kommunalbestyrelsesmøder og ud fra dette materiale, samt personlige henvendelser vurderes, hvad der kan have interesse for foreningens grundejere. I visse tilfælde kan materialet også have betydning for en større kreds.

3.   GG har i årenes løb ofte haft kontakt med kommunens beslutningstagere. Vi kender dem, og de kender os. Foreningens formand vil som regel være kontaktperson.

4.   Det er en fordel for den enkelte grundejer at have en forening bag sig, som et talerør overfor kommunen, hvad enten det drejer sig om den enkeltes eller ”vejens” problem eller det skønnes at være noget mere omfattende, som kan vedrøre et større antal borgere.

5.   En stærk grundejerforening med lokalkendskab, kan ofte bedre gøre sig gældende som mellemled mellem kommunen og den enkelte grundejer, end hvis denne selv kontakter kommunen. Det betyder, at man ikke står alene med sine problemer, men at man har en forening i ryggen.

6.   Ved en række større nybyggerier, hvor GG har gjort indsigelse inden starten af byggeriet om visse kritisable forhold, som f.eks. indbliksgener – skyggeproblemer – afstandsgener eller byggehøjde, er vores indsigelse blevet taget seriøst af kommunen.

7.   Grundejerforeningens årlige generalforsamling plejer at være et tilløbsstykke, og efter generalforsamlingens afslutning, byder vi en gæstetaler velkommen. Det kan være en person fra den kommunale forvaltning, en bolig- eller byggesagkyndig eller måske en borgmester. Det kan også være en person, som på en spændende måde kan berette om en eventyrlig rejseoplevelse. Vi slutter altid aftenen med et beskedent traktement.

Ovennævnte 7 grunde er nogle af årsagerne til at bestyrelsen, – og forhåbentlig mange andre – mener, at Glostrup Grundejerforening bør bestå, og for at kunne det, er det nødvendigt med et stigende antal medlemmer.

Det vil være en god gerning i denne sags tjeneste om I, der er medlemmer, spørger jeres nabo om det var en ide med et medlemskab. Og – husk så også, den dag I sælger jeres ejendom, at lade et ord falde til køberen, at der er noget der hedder GLOSTRUP GRUNDEJERFORENING!!!