Om Foreningen

Grundejerforeningen er stiftet den 1. juni 1897.

Glostrup Grundejerforening der er upolitisk, optager som medlemmer enhver, der er ejer af fast ejendom, ejerlejlighed eller andelsbolig i Glostrup kommune.

Hvis du vil være medlem af Glostrup Grundejerforening så kontakt kassereren eller formanden.